Formularz Abstraktu

 

Informacje do zgłaszania abstraktów:

1. Zgłaszanie abstraktów możliwe jest tylko przez formularz rejestracyjny.
2. Na jednym formularzu możliwe jest wysłanie tylko jednego abstraktu. Możliwe jest wysłanie kilku abstraktów, na osobnym formularzu każdy.
3. Treść abstraktu powinna zawierać:    
- Plakat: wstęp, metoda, wyniki i interpretacja.
- Wykład: wstęp, cel, omawiane zagadnienia.
- Warsztat: wstęp, cel edukacyjny, program, metody prowadzenia.
- Zajęcia poranne (medytacja, joga, tai chi itp.), spotkania networkingowego: wstęp, cel, program. 
- Sympozjum: ogólny opis celu sympozjum 150 słów i osobne abstrakty dla wszystkich wystąpień (wstęp, metoda, wyniki i interpretacja)
4. Tekst powinien być sformatowany według szablonu załączonego poniżej, a jego długość nie powinna przekraczać 300 słów. 
5. Plik z abstraktem należy załączyć do formularza. 
6. Jako nazwę pliku należy podać  numer rejestracyjny głównego autora
7. Wyboru abstraktów na konferencję, po weryfikacji pod względem zgodności z tematem konferencji oraz poprawności teoretycznej i metodologicznej dokonuje komitet naukowy.
8. Informacja o  wyborze zostanie przekazana w formie mailowej najpóźniej do 14 kwietnia. 

Pobierz szablon