OpłatyPełna opłata konferencyjna - Profesjonalny uczestnik z kraju o wysokich dochodach
240 EUR
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, udział w wydarzeniu "folies", bezpłatny transport publiczny.

Opłata obniżona - Profesjonalny uczestnik z Polski lub krajów o niskich dochodach
120 EUR
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, udział w wydarzeniu "folies", bezpłatny transport publiczny.

Obniżona opłata -  Student
90 EUR
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, udział w wydarzeniu "folies", bezpłatny transport publiczny.

Przy przygotowaniu zróżnicowanych stawek opłat konferencyjnych, próbujemy kierować się zasadami uczciwości i sprawiedliwości społecznej, co ma ogromne znaczenie dla społeczności ACBS. Chcemy umożliwić udział w konferencji osobom z krajów rozwijających się oraz tym, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby biorące udział w konferencji uszanują te wartości i wezmą pod uwagę fakt iż ilość miejsc konferencyjnych ze zniżką lub całkowicie zwolnionych z opłat jest ograniczona.

Do skorzystania ze zwolnienia z opłat zachęcamy w pierwszej kolejności naukowców i praktyków z Ukrainy.

Istnieje również możliwości uzyskania zniżki w opłacie konferencyjnej dla wolontariuszy, psychoterapeutów w trakcie nauki, czy doktorantów (opłata konferencyjna wynosi wtedy 120 Euro).

Stosowne dokumenty potwierdzające prawo do zniżki/zwolnienia z opłat proszę kierować na adres mailowy konferencji.